Еднофамилна жилищна сграда

Проектиране на еднофамилна едноетажна жил. сграда в УПИ IX – 144, кв. 26 по плана на,  с.Медово,общ.Поморие.

Възложител : ЧастенМестоположение: с.Медово, общ.ПомориеФаза: ПроектиранеРЗП: 124 кв.м.2018