Проект за външно озеленяване и биологично езеро в частен имот – с.Белащица

Проектиране на въшни зелени площи в частен имот. Зеленчукова  градина и овощни дървета, терасиране с подпорни стени, кътове за сядане и алеи.

Биологичено езеро за плуване с регенерационна зона от филтрираща растителност и филтърна ситема „Bio Nova“, декоративен воден елемент, декинг кострукции и есктериорно осветление.

Възложител: ЧастенМестоположение: с.Белащица, обл.ПловдивФаза: В процес на изгражданеПлощ: 1350 кв.м.2021-2022