Aрхитектурен кампус

Проектиране на архитектурен кампус на остров Адата гр. Пловдив.

Категория: “Сгради с учебно и културно предназначение”Местоположение: Пловдив, БългарияФаза: Проектиране, Визуализация2014