Био басейн със скимерна система

При този проект биологичния басейн заема основна и централна тема в дизайна на градината.

Изцяло съобразен с архитектурата на сградата , био басейна  се вписва в контурите на дворното пространство.

Естествената обработка на водата с помощта на усъвършенствана система  за пречистване на БиоНова подосигурява чиста и приятна вода в зоната за плуване. Допълнителни изградените водни ефекти допринасят за подсилване на декоративния ефект на съоръжението, но и за подобряването на пречистващите процеси.

Акценти по дизайна на водната площ  се допълват от практически функции. Гранитен  борд  разделя зоната за плуване и регенерацията ,а красивите водни растения и скалните късове завършват хармоничния дизайн.

Един от най-често предпочитаните  варианти за био басейн , при които плувната зона и регенерационнта се намират под обща водна повърхност.